19th BALKAN CHILDREN CHAMPIONSHIPS

19th Balkan Children Championships vinjeta

Draw

Statistics

List of athletes per NF

List of athletes per categories

 

SATURDAY, JUNE 14, 2014

Kata  individual Female, 2000

Kata  individual Female, 2001

Kata individual Female, 2002

Kata individual Female, 2003

Kata individual Male, 2000

Kata individual Male, 2001

Kata individual Male, 2002

Kata individual Male, 2003

Kumite individual Female, 2003, -35 kg

Kumite individual Female, 2003, -40 kg

Kumite individual Female, 2003, +40 kg

Kumite individual Female, 2002, -37 kg

Kumite individual Female, 2002, -42 kg

Kumite individual Female, 2002, +42 kg

Kumite individual Female, 2001, -42 kg

Kumite individual Female, 2001, -47 kg

Kumite individual Female, 2001, +47 kg

Kumite individual Female, 2000, -47kg

Kumite individual Female, 2000, -54 kg

Kumite individual Female, 2000, +54 kg

Kumite individual Male, 2000, -52 kg

Kumite individual Male, 2000, -57 kg

Kumite individual Male, 2000, -63 kg

Kumite individual Male, 2000, -70 kg

Kumite individual Male, 2000, +70 kg

 

 

 

 

 Classıfıcatıon Up to 3

 

SUNDAY, JUNE 15, 2014

Team Kata Female, 2000-2001

Team Kata Female, 2002-2003

Team Kata    Male, 2000-2001

Team Kata    Male, 2002-2003

Kumite individual Male, 2003,

-30 kg

Kumite individual Male, 2003,

-35 kg

Kumite individual Male, 2003,

-40 kg

Kumite individual Male, 2003,

-45 kg

Kumite individual Male, 2003,

+45 kg

Kumite individual Male, 2002,

-35 kg

Kumite individual Male, 2002,

-40 kg

Kumite individual Male, 2002,

-45 kg

Kumite individual Male, 2002,

-50 kg

Kumite individual Male, 2002,

+50 kg

Kumite individual Male, 2001,

-40 kg

Kumite individual Male, 2001,

-45 kg

Kumite individual Male, 2001,

-50 kg

Kumite individual Male, 2001,

-55 kg

Kumite individual Male, 2001,

+55 kg

 

 

Results

Medals Table

Classıfıcatıon

Up to 3

Classıfıcatıon

Up to 8